Sintigrafi Tiroid Nedir?
06 Temmuz 2024

Sintigrafi Tiroid Nedir?

Sintigrafi Tiroid

Sintigrafi tiroid, Tc99-m, I-123 ve I-131 gibi radyoaktif maddelerin ve bu maddelerden yayılan ışınların özel tarayıcılar sayesinde algılanması sonucu çeşitli sistemlerden geçirilerek, özel bir yazılım aracılığıyla bilgisayar ekranında gösterilmesi işlemidir. Gama kameralar ile yapılan sintigrafi tiroid, iki boyutlu bir görüntüleme yöntemidir. Sintigrafi tiroid, tiroidin hem fonksiyonel durumu hakkında hem de morfolojik özellikleri hakkında bilgi veren bir tanı yöntemidir.


Özellikle hipertiroidi olgularında önemli bir tanı aracı olan sintigrafi tiroid, hastanın anamnezinin, tiroid palpasyonunun, tiroid hormon ve ultrason bilgileri ile değerlendirilmesinde çok önemli sonuçlar vermektedir. Sintigrafi tiroid, tiroid fonksiyonunun genel değerlendirmesi, çapı 8 mm ya da daha fazla olan nodüllerin fonksiyonel durumlarının belirlenmesi, hipertiroidi nedenine ait bulgular, antitiroid tedavisi gören hastalarda tiroid aktivitesinin devam edip etmediği, sıcak nodüllerin otonomi kazanıp kazanmadığı, subakut tiroidin tanısında, tiroid bezinin bozukluklarında, ektopik tiroid tespitinde, guatrların belirlenmesinde, tiroid karsinomlu hastaların izlenmesi ve metastazların saptanmasında kullanılmaktadır.

Sintigrafi Tiroid İçin Kullanılan Maddeler

Sintigrafi tiroid için nükleer tıp merkezinde Tc99-m, I-123 ve I-131 maddeleri kullanılır. Bu maddelerden hangisinin kullanılacağı hastanın endikasyonuna bağlıdır. Ancak, sıklıkla kullanılan en ideal madde I-123'tür. I-131 maddesi ise hem tanı koymada hem de tedavi amaçlı olarak kullanılan bir maddedir.

Sintigrafi tiroid için en fazla kullanılan madde Tc99-m'dir. Sintigrafi tiroidde malign ve benign nodül ayrımında kullanılan madde TI-201'dir.

Normal Sintigrafi Tiroid Görüntüleri

Normal bir sintigrafi tiroid için, verilen izotop tiroid parankiminde global olarak homojen bir dağılım görülür. Her iki lob simetriktir ve kelebek kanadına benzerler. Lob birleştiklerinde istmus görülmez, tutulumda yer yer heterojeniteler izlenebilir.

Nodüler Guatrlarda Sintigrafi Tiroid

Nodüler guatrlarda sintigrafi tiroid görüntüleri sıcak, soğuk ve ılık nodül şeklinde yorumlanır. Soğuk nodülde malignite insidansı %6-20, ılık nodülde %2-8, sıcak nodülde ise %1-2 şeklindedir.

Sintigrafi Tiroidin Kullanım Alanları

Sintigrafi tiroid, çeşitli klinik senaryolarda oldukça yararlı bir görüntüleme yöntemidir. Kullanım alanları şunlardır:

  • Tiroid fonksiyonunun genel değerlendirmesi
  • Çapı 8 mm veya daha büyük olan nodüllerin fonksiyonel durumlarının belirlenmesi
  • Hipertiroidi nedenine ait bulguların saptanması
  • Antitiroid tedavisi gören hastalarda tiroid aktivitesinin devam edip etmediğinin belirlenmesi
  • Sıcak nodüllerin otonomi kazanıp kazanmadığının tespiti
  • Subakut tiroidit tanısında
  • Tiroid bezinin bozukluklarının tespitinde
  • Ektopik tiroid dokusunun belirlenmesi
  • Guatrların belirlenmesi
  • Tiroid karsinomlu hastaların izlenmesi ve metastazların saptanması

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sintigrafi Tiroid Nedir?

Sintigrafi Tiroid Nedir?

Tiroid Sintigrafisi Nedir?

Tiroid Sintigrafisi Nedir?

Haber Bülteni

Güncel

Guatr Tiroid Belirtileri ve Tedavisi

Guatr Tiroid Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Tiroid Etkileri

Tiroid Etkileri

Tiroid Ağrı Yapar mı?

Tiroid Ağrı Yapar mı?

Tiroid Bezi Nerede?

Tiroid Bezi Nerede?

Tiroid Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Tiroid Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Tiroid Bezinin Fazla Çalışması

Tiroid Bezinin Fazla Çalışması

Tiroid Bozukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Tiroid Bozukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Tiroide Ne İyi Gelir?

Tiroide Ne İyi Gelir?